išvaltabyti

išvaltabyti
išvaltãbyti tr. 1. išniurkyti, išmaigyti: Tą pačią [linų] saujikę kiša kartais du tris sykius [į mašiną], išvaltãbija gerai End. Nu ir išvaltãbijai tu tą muno kepurę Kl.išminkyti: Jergau, kas tą tešlą išvaltãbys! End. Juo išminkysi, juo išvaltãbysi, juo geresnė [duona] Sd.Lk prk. išmankštinti, išmiklinti: Kariūminė[je] vyrus išvaltabija Tv. Aš aną gerai išvaltãbijau, kad jau nė nepažinsi Pln. 2. Sd apmušti, apdaužyti, išperti: Kai sykį gerai išvaltãbysu, tai visados atsiminsi Ll. Išvaltãbijau šonus, ta žinos daugiau Brs. 3. refl. kurį laiką valkiotis, prasišlaistyti: Išsivaltãbijo nedėlę, i nėkas nežino kur Rdn. \ valtabyti; apvaltabyti; įvaltabyti; išvaltabyti; nuvaltabyti; pasivaltabyti; suvaltabyti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • apvaltabyti — apvaltãbyti tr. apmušti, apdaužyti, apkulti: Apvaltãbyjo šonus su medžiu, t. y. apmušė J. valtabyti; apvaltabyti; įvaltabyti; išvaltabyti; nuvaltabyti; pasivaltabyti; suvaltabyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nuvaltabyti — nuvaltãbyti tr. 1. Lk nudėvėti, nunešioti, nudrengti: Nuvaltãbijo tokią gražiausią suknikę Rdn. Paduok gerą drobužį – nuvaltãbija tučtujau Krš. Nūvaltãbijo i nūmetė [drabužį] DūnŽ. | refl.: Nūsivaltãbijo drobužis par tokį nešiojimą Užv. 2.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pasivaltabyti — pasivaltãbyti pasišlaistyti, pasivalkioti: Pasivaltãbijo pasivaltãbijo i sugrįžo DūnŽ. valtabyti; apvaltabyti; įvaltabyti; išvaltabyti; nuvaltabyti; pasivaltabyti; suvaltabyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • suvaltabyti — suvaltãbyti 1. tr. Krtv sunešioti, sudrengti. 2. refl. prk. susivalkioti: Besiskirdama kavalierius neištekėjo, – taip ir susivaltãbijo Klm. valtabyti; apvaltabyti; įvaltabyti; išvaltabyti; nuvaltabyti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • valtabyti — valtãbyti, ija ( yja), ijo tr. 1. DūnŽ, Lk, Kltn valkioti, drengti, trinti: Valtãbijo valtãbijo tokį gerą švarkelį, kol vieni skūtai paliko Krš. Jei po purvynus taip valtãbysi, neturėsi batelių Rdn. | Tą lementorių esu dvi žiemi valtãbijusi… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įvaltabyti — įvaltãbyti tr. įkrėsti, įmušti, apkulti: Tavi reik įvaltãbyti Žd. valtabyti; apvaltabyti; įvaltabyti; išvaltabyti; nuvaltabyti; pasivaltabyti; suvaltabyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”